Co stojí na mým úsilím...

Za vším stojí veselá osůbka na obrázku níže. Má hodná babička, které zemřela ve věku požehnaných 95 let. Byla to moc obětavá paní a já jí jednoduše mám a měla jsem co vracet. Babička onemocněla Alzheimerovou senilní demencí, 4 roky jsem s ní bydlela ve společné domácnosti, abych se o ní mohla co nejlépe a co možná nejdéle sama postarat. Přitom jsem chodila stále do zaměstnání. Nebyly to vždy jednoduché  chvilky,  přesto a možná právě proto na ně nyní ráda vzpomínám. Babička byla se mnou v klidu, obstaraná po všech stránkách. Byla ve svém bytě, obklopena tím co má ráda, v bezpečí. Bohužel s postupujícími zdravotními obtížemi jsem byla nucena babičku umístit do jednoho českobudějovického zařízení, kde o ní bylo velice dobře postaráno.

Všechny odborné i osobní zkušenosti, které jsem ve svém i když relativně mladém věku nashromáždila v oblasti zdravotnictví a geriatrie  zúročuji ve své práci. Staré lidi mám jednoduše ráda a jsem přesvědčena, že právě těm chci v budoucnu pomáhat. Vím co potřebují a mohu jim být prospěšná. Je to práce která má smysl!

 

Osobní profil:

Bc. Lenka Belešová Dis. pozice: vedoucí sestra

42 let, matka dvou dcer, vdaná.

Ukončené vzdělání:

  •  Univerzita Karlova 3. LF Praha  (bakalářský studijní obor Veřejné zdravotnictví)
  •  Vyšší zdravotnická škola Č. Budějovice (obor diplomovaná dětská sestra)
  •  Střední zdravotnická škola Č. Krumlov (obor všeobecná sestra)

 Praxe:  

  Soukromá i státní zařízení pro seniory- Domovy důchodců-(pozice zdravotní sestra )                                             Agentury domácí péče v tuzemsku, Rakousku. Práce u lůžka ARO dospělí , dětské                                                oddělění.