Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče poskytovaná klientům na doporučení praktického lékaře, péče je pak plně hrazena smluvní zdravotní pojišťovnou. (VZP-111, Min. vnitra-211).

Možné jsou až 3 hodinové návštěvy denně. Sedm dní v týdnu včetně státních svátků.

Péči vykonávají kvalifikovaní zdravotníci.

Domácí zdravotní péče (dále jen DZP) zabezpečuje „odbornost 925“, všeobecná sestra s odbornou způsobilostí dle zákona č. 96/2004 Sb.

Domácí zdravotní péče je poskytována  na základě indikace ošetřujícího lékaře (praktického nebo ošetřujícího lékaře) u klientů, kteří jsou plně, nebo částečně závislí na pomoci druhé osoby, u nichž je nutné zajistit pokračování dlouhodobé i následné péče, nebo doléčení z důvodu chronického i akutního  onemocnění.

Součástí aktivit domácí péče je také péče o duševní zdraví a resocializace klientů s duševním onemocněním. Systém domácí péče obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta, které pružně reaguje na individuální potřeby klienta i indikaci ošetřujících lékařů.

Péče je vhodná pro klienty, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nemohou docházet k lékaři sami (zatěžuje je cesta, návštěvy by byly příliš časté...), je nutná soustavnější kontrola zdravotního stavu.

Provádíme tyto výkony:

  • ošetřování ran, defektů, dekubitů, bércových vředů
  • ošetřovatelská rehabilitační péče
  • aplikace injekcí (inzulíny, proti bolestem,...)
  • péče o stomie
  • péče o močové katetry u žen
  • monitoring fyziologických funkcí (měření tlaku krve, pulzu, tělesné teploty)
  • kontroly hodnot krevního cukru u diabetiků
  • odběry biologického materiálu (odběry krve, moči,...)

 

 

Kontaktujte nás

Fotogalerie: Domácí zdravotní péče