Časté dotazy

 • Co je vlastní sociální prostředí?
  • Vlastním sociálním prostředím pacienta se rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, například zařízení sociálních služeb.
 •  Je služba placená?
  • Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

   Smluvní vztah s pojišťovnami

   111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

   201 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

  • 211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 • Můžu si službu navíc zaplatit?
  • Ne, služba je poskytována pouze na indikaci lékaře a je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
 • Kdo péči může předepsat?
  • Domácí péče je poskytována na základě doporučení:

   • lékaře registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,
   • lékaře poskytovatele ambulantní péče neuvedeného v bodě 1, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
   • lékaře poskytovatele poskytujícího lékařskou pohotovostní službu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
   • lékaře poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
   • ošetřujícího lékaře poskytovatele lůžkové péče, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů, nebo
   • ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně.