Cílová skupina

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Tyto osoby nejsou schopny svou nepříznivou sociální situaci řešit vlastními silami.