Domácí zdravotní péče +420 605 460 431

Zdravotní péče přímo u Vás doma. Péče o klienty, kteří vyžadují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu péči, kterou již nelze zvládnout laicky a přitom není nutný pobyt v nemocničním zařízení. Jedná se o: lokální ošetření ran, kožních defektů, dekubitů, bércových vředů, podávání léků injekční i neinjekční cestou (inzulin, léky na bolest, ředění krve), péče o stomie, péče a zavádění močových katetrů u žen i mužů, monitoring fyziologických funkcí, odběry biologického materiálu, aplikace inzulinu, ošetřovatelská rehabilitace.

Všechny tyto úkony hradí smluvní zdrav. pojišťovny (VZP, MV)! Vše doma a v pohodlí.

Dostupnost 7 dní v týdnu.