Kritéria pro indikaci domácí zdravotní péče

Péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami při splnění těchto podmínek:

Na daném tel. čísle nás kontaktujte a vrchní sestra Vám poradí jak postupovat a zda by ve Vašem případě bylo možné péči indikovat.

Poté případně praktický lékař vyplní "Poukaz na vyšetření DP", schválí údaje v něm uvedené, poukaz opatří razítkem a podpisem.

Poté dojde, rodinou, pacientem samotným či lékařem ke kontaktování  konkrétní Domácí zdravotní péče na daném tel. čísle.

Při první návštěvě naší zdravotní sestry v domácím prostředí  je dohodnuta frekvence, čas a potřebný rozsah zdravotní péče.

Domácí zdravotní péče může být prováděna až 3x denně po dobu max. 1 hodiny, 7 dní v týdnu, včetně víkendů a státních svátků v jakoukoli denní i noční hodinu.