Pečovatelská služba

Poskytujeme pomoc, podporu a péči ve vymezeném čase v přirozeném domácím prostředí osobám se sníženou soběstačností, seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Službu poskytujeme dle jejich individuálních potřeb, možností a schopností. Těmto lidem pomáháme např. s hygienou, úklidem, při podávání stravy. Zajistíme nákupy, dopravu k lékaři, dovoz oběda. Služba je zpoplatněna. viz. ceník